Izjava o zaštiti privatnosti

UVOD

Mountain Traveller Croatia, Seline, OIB: 40847289198, kao obrt za turizam obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.
Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti Mountain Traveller Croatia daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Izjava o zaštiti privatnosti usklađena je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos s Mountain Traveller Croatia povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE

I.
Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Mountain Traveller Croatia
Velebitska ul. 10
23244 Seline
Telefon: +385 95 89 67 116
Web stranica: www.mt-croatia.com

OBRADA PODATAKA

I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Mountain Traveller Croatia u svom poslovanju obrađuje Vaše osobne podatke, prije, za vrijeme i nakon Vašeg sudjelovanja u aktivnostima u našoj organizaciji ili prilikom posjete službenoj web-stranici.

A.1. Osobne podatke prikupljamo u slučaju kada nam se javite emailom ili na drugi način sa željom za kupnjom naših proizvoda. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, tvrtka Vašeg poslodavca, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba i Vaš OIB.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima, a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge knjigovodstva, usluge osiguranja, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije).

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

I.
Osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.
Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo slanjem poruke na službenu e-mail adresu Mountain Traveller Croatia ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I.

Mountain Traveller Croatia jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama, a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA

I.

– Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;
– Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
– Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku
– Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito,
– Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Izjave o zaštiti privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.
Ova Izjava o zaštiti privatnosti stupa na snagu 24.05.2018. godine.